سمینار Powersoft در ایران

1395/08/25

سمینار Powersoft در ایران

بازتاب سمینار پاورسافت در مطبوعات بین المللی


 .برای مشاهده ی مقاله ی اصلی به لینک زیر مراجعه نمایید

http://www.proaudio-central.com/mea/shidco-hosts-powersoft-training