پروژه های شهر مشهد شیدکو شرق

1400/07/06

پروژه های شهر مشهد شیدکو شرق

 واحد فروشگاهی مستقر در شرق شرکت (شیدکو شرق)  اقدام به انجام چندین پروژه با تجهیزات شرکت نموده است که به مختصر به آنها میپردازیم. 

 

 

 

آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد مقدس

کالا های استفاده شده :

کنفرانس های برند صمیم تک

بلندگوهای برند FBT 

دوربین OHD