محصولات

DTS - SCENA 2000

توضیحات

Model: CP43
Watt: 2.000
Base: GY16
Lumens: 320
Lifespan(hours): 320
k: 3.200

مشخصات فنی

محصولات مشابه